Välkommen

HQ är en tidigare finanskoncern som i dag inte bedriver någon operativ verksamhet. Efter att Finansinspektionen i augusti 2010 återkallade tillståndet för dotterbolaget HQ Bank tillsattes en ny styrelse som våren 2011 fick i uppdrag av bolagsstämman att söka skadestånd av de personer i styrelse ledning och revisorer som var ansvariga för kraschen.

Totalt har HQ krävt skadestånd och återbetalning av olagliga utdelningar på cirka 3,2 miljarder kronor plus ränta.

Sedan HQ AB i juni 2011 väckt talan mot förutvarande styrelseledamöter, revisor, KPMG och Öresund har målet varit föremål för huvudförhandling i Stockholms tingsrätt. Huvudförhandlingen avslutades den 20 juni 2017 och tingsrätten har angivit att dom i målet kommer att meddelas den 19 oktober 2017, kl 11.00.

Bolagets aktie är noterad på Aktietorget.

Årsstämma 2017
Fullmaktsformulär
Prospekt

Finansiella rapporter

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017
2017-05-15
(Ladda hem pdf, 164KB)