Välkommen

HQ är en tidigare finanskoncern som i dag inte bedriver någon operativ verksamhet. Efter att Finansinspektionen i augusti 2010 återkallade tillståndet för dotterbolaget HQ Bank tillsattes en ny styrelse som våren 2011 fick i uppdrag av bolagsstämman att söka skadestånd av de personer i styrelse ledning och revisorer som var ansvariga för kraschen.

Totalt har HQ krävt skadestånd och återbetalning av olagliga utdelningar på cirka 3,2 miljarder kronor plus ränta.

Bolagets aktie är noterad på Aktietorget.

Årsstämma 2017
Fullmaktsformulär
Prospekt

Finansiella rapporter

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017
2017-05-15
(Ladda hem pdf, 164KB)