Ernst & Young AB är vald revisionsbyrå och Mickael Forss, auktoriserad revisor är huvudansvarig revisor.

Relaterade länkar