Christer Sandberg, styrelsens ordförande, född 1952
Christer är advokat och verksam inom affärsjuridik, främst fastighets- och finansjuridik.
Ledamot sedan 2011

Johan Wiklund, ledamot, född 1951
Johan är advokat och verksam inom affärsjuridik.
Ledamot sedan 2014, samt under perioden 2011-2013

Peter Zonabend, ledamot, född 1980
Peter är jurist och ekonom och har tidigare arbetat som advokat men är numera verksam som VD i Victoria Investment Holdings Ltd. 
Ledamot sedan 2012

Relaterade länkar