Verksamheten i HQ, som i första hand är att bedriva de pågående skadestånds- och återvinningsprocesserna och relaterade processer, leds av företagets styrelse, som har ett direkt uppdrag av bolagsstämman att söka kompensation för de förluster som uppkom i samband med kraschen i HQ. VD stöttar styrelsen i deras arbete.

Relaterade länkar