Valberedningen representerar bolagets aktieägare och har till uppgift att skapa ett så bra underlag som möjligt för årsstämmans beslut om bl.a. val av styrelse och revisor samt om ersättning till dessa.

Senast sex månader före årsstämman skall sammansättningen av valberedningen offentliggöras. Samtidigt lämnas på bolagets hemsida information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Valberedningens förslag presenteras därefter i kallelsen till årsstämman och samtidigt på bolagets hemsida. En redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete lämnas på bolagets hemsida i samband med förslagets offentliggörande samt på årsstämman.

HQ AB:s valberedning inför Årsstämma 2017

Valberedningen i HQ AB har utgjorts av Peter Zonabend, representant för Herma Securities AB, Sten Lundgren, representant för CSL Fastighets AB, Kristoffer Stensrud, representant för Solbakken A/S, samt Anders Welandson, representant för AB Varmförzinkning. Ordförande i valberedningen har varit Peter Zonabend.

Relaterade länkar